Ahsante kwa kujiandikisha, umetumiwa ujumbe wa kukamilisha. Nenda kwenye kisanduku pokezi na ufuate maelekezo.
© Copyright 2021 JikoPoint by Nukta Africa