Zifahamu faida za matumizi ya mkaa mbadala

D

Mkufunzi

david mselewa

Kundi la kozi

Teknolojia


Maelezo ya Kozi

Mkaa mbadala umeonesha kuwa na faida zaidi kuliko mkaa wa kawaida. Mtaalamu Baraka Machumu anatupa darasa kuhusu matumizi ya mkaa mbadala pamoja na gharama zake.
© Copyright 2021 JikoPoint by Nukta Africa